Vertaislainoihin sijoittaminen: Opas p2p lainojen maailmaan

Vertaislainat eli p2p-lainat ovat yksi joukkorahoituksen muoto: vertaislainat rahoitetaan yksityisten henkilöiden tekemillä sijoituksilla. Vertaislainoja välittävät netissä toimivat lainapalvelut, jotka yhdistävät lainanhakijat ja lainanantajat.

Vertaislainapalvelut toimivat prosessissa välikätenä lainanhakijoiden ja sijoittajien välillä. Toiselle vertaislaina on siis sijoitus ja toiselle laina.

Vertaislainoihin sijoittaminen kasvattaa suosiotaan, ja nykyään vertaislainoihin voi jo sijoittaa lukuisilla niihin erikoistuneilla alustoilla.

Mitä vertaislainat ovat?

Suomessa vertaislainat ovat vielä suhteellisen uusi ilmiö, mutta maailmalla ne ovat olleet käytössä jo jonkin aikaa. Vertaislainat toimivat periaatteeltaan kuin muutkin vakuudettomat lainat, mutta rahoituslaitoksen sijaan lainattava summa tulee yksityisiltä ihmisiltä.

Kun vertaislainaa haetaan lainapalvelun kautta, lainan myöntävä henkilö tai henkilöt eivät ole tiedossa, mutta sillä ei ole merkitystä lainaprosessin kannalta.

Lainanantajalle lainan myöntäminen on sijoitus, sillä lainan kautta saa tuloja korkojen muodossa. Lainapalvelu taas saa välittämistään lainoista välityspalkkion.

Kuten mikä tahansa muukin sijoitus, myös vertaislainan myöntäminen on sijoittajalle riski. Sen vuoksi lainoja myöntävät sijoittajat yleensä hajauttavat sijoituksiaan usean eri lainan kesken. Yhden vertaislainan takana onkin tyypillisesti useampi sijoittaja.

Vertaislainat ovat vastine perinteisten pankkilainojen rajoitteille: moni lainaa tarvitseva ei saa rahoitusta pankista, koska laina takuudeksi ei ole antaa vakuuksia. Vertaislainoja tarjoavat palvelut myös pyrkivät yksinkertaistamaan lainaprosessin byrokratiaa ja vähentämään lainapäätöksen odottamiseen kuluvaa aikaa.

Vertaislainoja voivat hakea ja myöntää sekä yksityishenkilöt että yritykset, ja haettavat lainasummat voivat vaihdella sadoista euroista kymmeniin tuhansiin euroihin. Yksityishenkilöt hakevat vertaislainoja pitkälti samoihin tarkoituksiin kuin muitakin vakuudettomia lainoja.

Yleisiä käyttökohteita ovat muun muassa auton ostaminen, kodin remontti ja unelmien lomamatka. Samoin yritykset hakevat vertaislainaa samoihin tarkoituksiin kuin perinteisiä yrityslainoja.

Miten vertaislainaa haetaan?

Vertaislainoja on nykyään mahdollista hakea netissä eri lainapalveluiden kautta. Lainan hakeminen on helppoa ja nopeaa. Lainanhakuprosessi on hyvin samanlainen kuin muidenkin vakuudettomien lainojen kohdalla.

Vertaislainaa haetaan netissä lainapalvelun sivuilla. Lainahakemuksen täyttäminen käy nopeasti ja lainahakemuksen lähettämisen jälkeen voi saada lainatarjoukset jo samana päivänä.

Ehdot vertaislainan hakemiselle vaihtelevat lainapalveluittain. Pääsääntöisesti lainan hakemiseen pätevät samat ehdot kuin muidenkin vakuudettomien lainojen hakemiseen: lainan hakijan on oltava vähintään 18-tai 20-vuotias, hakijalla on oltava säännölliset tulot, hakijan tulee asua pysyvästi Suomessa ja hakijalla tulee olla puhtaat luottotiedot.

Vertaislainan välittävä palvelu arvioi jokaisen hakijan luottokelpoisuuden erikseen sekä tarkistaa hakijan luottotiedot.

Miten vertaislainaan voi sijoittaa?

Nykyään vertaislainoihin sijoittamista tarjoavia palveluita on jo lukuisia, ja ne toimivat netissä. Sijoittaminen onnistuu siis jollakin vertaislainasijoituksia tarjoavalla sijoitusalustalla. Markkinoilta löytyy sekä kotimaisia että ulkomaisia toimijoita.

Ennen vertaislainaan sijoittamista kannattaa tutustua eri palveluihin perinpohjaisesti ja vertailla niitä. Sijoistusalustaa valittaessa on hyvä ottaa selvää alustan meriiteistä, sen kulutasosta ja miten nopeasti oman sijoitetun pääoman voi halutessaan saada takaisin.

Vertaislainoihin sijoittamiseen pätee verotuksessa samat säännöt kuin muuhunkin sijoiustoimintaan. Vertaislainoja verotetaan pääomatuloina, ja jokaisen niihin sijoittavan kannattaa ottaa selvää verotuksellisista seikoista.

Lisäksi on huomioitava, että sijoittajien on itse huolehdittava sijoitusten kautta saatujen tulojen ilmoittamisesta verottajalle.

Vertaislainaan sijoittamisen hyödyt

Vertaislainoihin sijoittaminen voi tuoda omaan sijoitussalkkuun omaisuuslajin, jonka arvo ei heilahtele paljoa pitkälläkään aikavälillä. Lisäksi vertaislainoihin sijoitettu pääoma on suhteellisen helppo likvitoida tarvittaessa; sijoitetut pääomat ovat usein nostettavissa, ja lainat on mahdollista myydä muille vertaislainoihin sijoittaville.

Vertaislainoihin sijoittaminen on erinomainen vaihtoehto sijoitusten hajauttamiseen. Oma sijoitettu pääoma on helppo hajauttaa kymmeniin tai satoihin lainoihin suhteellisen pienillä summilla. Voit hajauttaa sijoituksia sekä eri alustojen kuin sijoituskohteiden välillä.

Vertaislainaan sijoittava sijoittaja voi saada pääomalleen kilpailukykyistä korkoa, josta saa kuukausittaista tuottoa. Vertaislainaan sijoitettaessa sijoituksen arvo ei vaihtele. On kuitenkin syytä muistaa, että saatu korko vaihtelee lainoittain ja vertaislainapalveluittain.

Tutkimusten mukaan Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa pitkään toimineet vertaislainapalvelut tarjoavat sijoittajille 3–5 %:n vuosittaista korkotuottoa. Nykyään monilla vertaislainoja välittävillä alustoilla korko voi kuitenkin olla 10 %:n paikkeilla, ja jopa ylikin.

Vertaislainoihin sijoittavilla on mahdollisuus päästä saman luokan tuottoihin kuin osakemarkkinoille pitkällä tähtäimellä sijoittavat.

Vertaislainoihin sijoittamisen aloittaminen on helppoa eikä se vaadi kokemusta sijoittamisesta. Vertaislainoihin sijoittaminen onnistuu myös pienemmillä summilla.

Monilla alustoilla sijoitettava minimisumma voi olla vain 10–100 euroa. Tällöin korkotuotto jää kuitenkin suhteellisen pieneksi, mutta omaa sijoittamiseen käytettävää pääomaa voi kasvattaa pikkuhiljaa.

Vertaislainoihin sijoittamisen riskit

Kuten kaikkeen muuhunkin sijoitustoimintaan, myös vertaislainoihin sijoittamiseen liittyy riskejä. Ennen minkään sijoituksen tekemistä on syytä ottaa selvää sijoitukseen liittyvistä mahdollisista riskeistä.

Yleisesti ottaen vertaislainoihin sijoittamista pidetään kuitenkin sijoituskohteena, joka tuo melko korkeaa tuottoa suhteellisen pienellä riskillä.

Merkittävin riski on se, että lainan ottanut henkilö tai yritys ei maksa lainaa takaisin. Tästä käytetään nimeä luottotappio. Vaikka sijoittaja tienaisi mukavasti lainan koroilla, voivat luottotappiot syödä ansaitut korot.

Kannattaa pitää mielessä, että korkean tuoton lainoihin sijoitettaessa luottotappioiden riski kasvaa. Siksi kokonaistuoton kannalta omat sijoitukset onkin hyvä hajauttaa matalan, keskitason ja korkean riskin lainoihin.

Toinen huomioon otettava riski on markkinapaikkaan liittyvä riski. Vertaislainoihin sijoittavan kannattaa ottaa perinpohjaisesti selvää siitä vertaislainoja välittävästä palvelusta, jota haluaa käyttää pääomansa sijoittamiseen. Alustan tulisi tietenkin olla luotettava ja vakaa toimija.

Vertaislainapalvelut voivat avata jokaiselle sijoittajalle oman tilin, jossa sijoitettuja varoja säilytetään sijoittajan nimellä ja ne ovat nostettavissa milloin vain. Toinen vaihtoehto on se, että sijoitus tehdään suoraan lainoja tarjoavan palvelun taseeseen, mikä tarkoittaa, että yritys voi käyttää ja siirtää varoja miten haluaa.

Tässä riskinä on kuitenkin se, että sijoittaja ei halutessaan pystykään nostamaan sijoittamiaan varojaan pois.

Lisäksi on hyvä ottaa huomioon, että koska vertaislainoihin sijoittaminen on vielä melko uutta, ei sijoitustoimintaa toistaiseksi säännellä kovinkaan tiukasti. Tällöin riskinä on lakien ja säännösten muutokset, jotka voivat vaikuttaa omiin sijoituksiin.

Vertaislainoihin sijoittamisen plussat ja miinukset tiivistettynä

Vertaislainoihin sijoittaminen tarjoaa kiinnostavan sijoitusmuodon, joka kasvattaa alati suosiotaan. Kannattaa kuitenkin ottaa huomioon vertaislainoihin sijoittamiseen liittyvät riskit.

Vertaislainoihin sijoittamisen plussat:

Vertaislainoihin sijoittamisen miinukset:

Riippumatta siitä miten päätät sijoittaa rahasi, muista että sijoittamiseen liittyy aina riskejä.