Valuuttakauppa (forex trading) - Paras opas aloittelijoille

Forex-kaupankäyntiopas aloittelijoille

Useimmilla valuuttakauppa -oppailla on kaksi suurta puutetta.

Ensimmäinen on se, että ne ovat niin yleismaailmallisia, että ne herättävät enemmän kysymyksiä kuin ne antavat vastauksia.

Toiseksi jotkut oppaat kertovat vain tietyistä menetelmistä ja tilanteista, eikä ne anna kunnolla vastauksia erilaisiin tilanteisiin.

Tällä sivulla pyrimme tekemään valuuttakaupasta helposti ymmärrettävää, jotta sinäkin voit vaurastua valuuttakaupan avulla.

Sisällysluettelo

Mitä ovat Forex-markkinat?

Valuuttamarkkinat rakentuvat yksityishenkilöistä, pankeista ja laitoksista, jotka käyvät valuuttakauppaa. Lisäksi kaikkien valuuttojen kursseihin vaikuttavat myös muut markkinoiden valuuttakurssit.

Voit siis ajatella valuuttamarkkinoita monina pienempinä alamarkkinoina, jotka toimivat yhdessä.

Esimerkiksi Euro ja Yhdysvaltain dollari ovat kaksi eri markkinaa. Näihin alamarkkinoihin viitataan kuitenkin yleensä nimellä “valuuttaparit”.

Valuuttamarkkinat ja kansainvälinen kauppa alkoivat suunnilleen samaan aikaan. Merkkejä ensimmäisistä kaupoista on antiikin ajoilta, jolloin rahanvaihtajat veloittivat maksun siitä, että he auttoivat kauppiaita vaihtamaan rahansa toiseen valuuttaan.

Käytännössä aivan samalla tavalla kuten valuuttakauppa-alustat tekevät nykyään.

Vuotta 1880 pidetään yleisesti vuonna, jolloin moderni valuuttakauppa alkoi. Eri maissa ympäri maailmaa oli tuolloin kuitenkin rajoituksia.

Ne olivat tuolloin ehdottomasti vasta lapsenkengissä, eikä valuuttamarkkinat eivät olleet millään tapaa nykyistä vastaavaa.

Valuuttakaupan alkuaikoina kauppaa valuutoilla käytiin valtion pankkien kautta. Vuonna 1973 valtion valvonta valuutoista poistettiin ja tästä alkoi vapaat markkinaolosuhteet.

Vuoteen 1981 mennessä yhdysvaltalaiset kauppiaat pystyivät osallistumaan kaupankäyntiin muiden maiden kanssa ja pian sen jälkeen saataville tuli lisää valuuttapareja.

Paras Forex-välittäjä vuonna 2022

Ominaisuudet

Välityspalkkiot

0 EUR

Avausmaksu

0 EUR

Mitkä asiat vaikuttavat valuuttojen arvoon?

Jos et ymmärrä valuuttojen arvon muutosten syitä, treidaaminen voi olla hämmentävää ja turhauttavaa. Jotta voisit menestyä valuuttakaupassa, sinun on siis ensin tiedettävä mitkä seikat saavat valuuttojen hinnat nousemaan ja laskemaan.

Jotta sinusta voi tulla menestyksekäs kauppias, niin sinun on oltava tietoinen niistä monista tekijöistä jotka vaikuttavat valuuttamarkkinoihin.

Inflaatio on asia, joka vaikuttaa tavaroiden yleiseen hinnannousu ja johtaa väistämättä ostovoiman vähenemiseen. Yksinkertaisesti sanottuna, jos tuotteet kallistuvat jossakin maassa, niin kyseisen maan valuutan arvo laskee.

Kaikkien valuuttakursseihin vaikuttavien tekijöiden sanotaan olevan peräisin inflaation käsitteestä. Tämä pitää paikkansa koska myös korot, joilla on merkittävä vaikutus inflaatioon ovat varsin merkittävässä asemassa.

Jos tietyn maan pankit nostavat korkoa, niin se saattaa houkutella ulkomaista rahaa ja auttaa nostamaan paikallisen valuutan arvoa.

Toinen inflaation syy on valtion interventio. Jos esimerkiksi hallitus alkaa painaa lisää rahaa, niin rahan määrän kasvu johtaa inflaatioon ja aiheuttaa valuutan arvon laskun.

Suosituimmat valuuttaparit

Toisin kuin pörssien kohdalla, valuuttakauppaa käydään ympärivuorokautisesti jokaisena arkipäivänä. Valuuttamarkkinat suljetaan siis vain viikonlopuiksi.

Suurin osa forex-kaupasta käydään seitsemän suurimman valuuttaparin välillä:

Forex-kaupan riskit

Valuuttakauppa on riskialtista, mutta parhaimmillaan hyvin palkitsevaa liiketoimintaa. Erityisen aloittelijoille tämä on erityisen vaarallista.

Välittäjät jopa varoittavat, että CFD-kaupankäynti on yleisesti ottaen erittäin riskipitoista ja että monet kauppiaat menettävät siinä rahaa.

Ennen kuin aloitat, sinun pitäisi siis olla tietoinen kaikista vaaroista, jotta et tuhlaa enemmän rahaa kuin sinulla on varaa menettää.

Tietoisuus saattaa auttaa sinua hallitsemaan omia varoja siinä määrin, että ne ovat vielä hallittavissa ja et menetä liikaa rahaa.

Forex-kaupankäyntiin liittyviä riskejä ovat muun muassa nämä seuraavat asiat:

Forex-kaupan riskit

Vipuvaikutukseen liittyvät asiat

 Kuten ehkä tiedät, niin suuri osa valuuttakaupasta tehdään vipuvaikutuksella. Jos asiat sujuvat toivotulla tavalla, niin tämä voi johtaa todella hyvään tuottoon. Jos näin ei kuitenkaan käy, niin päinvastoin se johtaa huomattaviin tappioihin.

Epävakaat valuuttakurssit

Valuuttakurssien nopeat muutokset saattavat olla uhka sijoituksellesi, jos aiot pitää sen vain lyhyen aikavälin. 

Likviditeetin puute

Jos valuuttaparilla ei ole riittävästi kaupankäyntivolyymia, niin toimeksiannon toteutus voi olla hidasta. Tästä johtuen saatat menettää rahaa, koska et pysty rajoittamaan tappioita tarpeeksi ajoissa.

Muista nämä riskit, kun aloitat valuuttakaupan. Ei kannata kuitenkaan lannistua! Rohkaistu etenemään tiedostaen riskit ja mahdollisuudet suuriin voittoihin.

Forex-terminologia

Katsotaanpa muutamia yleisimpiä valuuttakaupassa käytettyjä sanoja/lauseita:

Miten valuuttamarkkinoita kannattaa analysoida ennen kaupankäyntiä?

Forex-kauppiaat käyttävät markkinoiden analysointiin kahta päämenetelmää: teknistä ja fundamentaalista analyysia.

Vaikka molempia käytetään valuuttojen tulevien liikkeiden ennustamiseen, niin molemmat näistä eroavat toisistaan suuresti.

Jotta ymmärtäisimme paremmin näiden kahden eron, niin tarkastelemme niitä seuraavaksi vähän tarkemmin.

Taloudellisten tunnuslukujen tekninen analysointi

Tekninen analyysi on historiallisten hinnanmuutosten tutkimista sellaisten mallien tunnistamiseksi, jotka voivat ennustaa tulevia hintoja.

Sen tarkoituksena on auttaa sinua tekemään päätöksiä kaupankäynnissä tarjoamalla tietoa siitä milloin on tarkoituksenmukaista lähteä kauppaan ja milloin poistua siitä.

Toisin sanoen tekniset analyytikot tarkastelevat aiempia hintatietoja nähdäkseen voivatko he ennustaa tulevaa kehitystä ja koska he uskovat että historia toistaa itseään.

Toisin kuin fundamenttianalyysi, tekninen analyysi nojaa vahvasti aiempiin tietoihin markkinoilla tulevan käyttäytymisen ennustamiseksi. Usein näitä suuntauksia on kuitenkin vaikea tunnistaa ja jyvän erottaminen akanoista voi olla aikaa vievää.

Perusteellinen analyysi

Fundamentaalianalyysin tarkoituksena on ennustaa valuuttakursseja perustietojen kuten laajan talouden ja politiikan perusteella.
Tässä pyritään tunnistamaan ja arvioimaan yrityksiä niiden pitkän aikavälin potentiaalin perusteella osana laajempaa sijoitusprosessia.

Perusanalyytikot ovat erityisen kiinnostuneita muun muassa seuraavista tekijöistä:

Suositut Forex-kaupankäyntistrategiat

Mikä kaikista eri strategioista valuuttakaupankäynnissä sopii sinulle parhaiten? Tarkastelemme perusteellisesti kunkin strategian vahvuuksia ja heikkouksia, jotta voimme auttaa sinua päätöksenteossa.

Trendikauppa

Suosituin ja perustavanlaatuisin valuuttakaupankäynnin lähestymistapa on tekniseen analyysiin perustuva kaupankäynti. Se on teknisesti suuntautunut ja pyrkii tuottamaan voittoja valuutan tekemien ylös tai alaspäin suuntautuvien kurssiliikkeiden avulla.

Kauppias voi esimerkiksi havaita, että valuutta on noususuunnassa ja antaa siksi ostotoimeksiannon. Sama logiikka pätee myös laskusuuntauksiin – eli jos kauppias huomaa että valuutta on laskussa, niin hän voi myydä sen välittömästi pois (lyödä siis vetoa kurssia vastaan).

Pohdi seuraavia hyötyjä ja haittoja ennen kuin päätät sopiiko tämä kaupankäyntistrategia sinulle vai ei.

Plussat

Miinukset

Tämän kaupankäyntistrategian perusteella saat paljon tietoa.

Koska kyseessä on yksinkertainen lähestymistapa, niin kauppiaat saattavat olla taipuvaisia aliarvioimaan suunnitelman tarkan noudattamisen tarvetta (kuten kaikkien menetelmien kohdalla).

Trendeillä on pitkä aikajänne, joten sinun ei tarvitse olla niin aktiivinen, jos et halua olla seuraamassa kursseja jatkuvasti.

Tällä strategialla tarvitset vain muutaman kaupan saadaksesi merkittävää tuottoa, joten sinun on oltava valppaana, jotta et missaa seuraavaa suurta tilaisuutta.

Koska tämä strategia vie enemmän aikaa, niin maksat vähemmän transaktiomaksuja.

Useimpina päivinä on yleensä tarpeeksi aikaa hyödyntää noususuhdanteen vauhtia ja irtautua kaupasta ennen kuin laskusuuntaus alkaa.

Range Trading

Jos haluat saada voittoa valuuttapareista, niin vaihteluvälikauppa saattaa olla sinulle sopiva strategia. Siinä ennustetaan, että pari käy kauppaa samaan hintaan useita kertoja peräkkäin.

Jos treidaaja ennustaa, että esimerkiksi EUR/USD-kurssi vaihtelee 1,15:n ja 1,20:n välillä useita kertoja tietyn ajanjakson aikana, niin hän yrittää ostaa ensimmäisessä hintapisteessä ja myydä myöhemmässä pisteessä yhä uudelleen ja uudelleen.

Myös päinvastainen voi onnistua. Kauppias voi ansaita rahaa shorttaamalla parin 1,2000:lla ja sulkemalla kaupan 1,1500:lla.

Sen jälkeen hän odottaa, että kurssi nousee jälleen aiempaan hintapisteeseen, myy ja toistaa kaupat. Tämä tekniikka sopii ihmisille, jotka ovat valmiita näkemään vaivaa oppimiseen ja käymään kauppaa usein.

Se edellyttää myös nopeita päätöksiä ja vaatii korkeaa stressinsietokykyä.

Plussat

Miinukset

Voit aloittaa pienellä pääomalla.

Jos haluat ansaita rahaa, sinun tulee pysyä aktiivisena ja olla tarkkana

Tällä strategialla saat ennustettavampia tuloksia.

Koska tulot ovat usein vaatimattomia ja yleiset kustannukset voivat viedä niistä huomattavan osan, niin se on kalliimpaa kuin pidemmän aikavälin kaupanteko.

Enemmän likviditeettiä, koska sinun ei tarvitse pitää ostamaasi valuuttaa hallussa pitkiä aikoja.

Price Action Trading

Eräänlainen tekninen analyysi, jossa tarkastellaan valuuttakursseja historian perusteella ja ennustetaan miten ne muuttuvat tulevaisuudessa.

Price action trading on siis menetelmä valuuttakurssien ennustamiseen.

Toisin kuin trendikaupankäynti, tämä strategia edellyttää teknisen analyysin opettelua ja jatkuvaa aktiivisuutta markkinoiden muutosten seuraamiseksi.

Plussat

Miinukset

Muihin tekniikoihin verrattuna tätä teknistä analyysia käytettäessä ensimmäistä kertaa tarvitaan vähemmän opiskelua.

Et voi automatisoida kauppoja.

Ennen kuin käytät oikeaa rahaa, niin testaa teoriasi demoversiossa, jotta näet pitävätkö ne paikkansa.

Niiden jotka haluavat rennompaa kaupankäyntiä on syytä katsoa muualle.

Tarjoaa erilaisia lähestymistapoja, jotka räätälöidään riskinsietokykysi ja persoonallisuutesi mukaan.

Virhemarginaali paranee.

Skalppaus

Skalppaus on suunniteltu ansaitsemaan pieniä mutta säännöllisiä voittoja syöttämällä ja sulkemalla nopeasti suuresta määrästä kauppoja erittäin lyhyessä ajassa (muutamasta sekunnista minuuttiin).

Tästä syystä kauppiaan on saatava käyttöönsä reaaliaikaiset hintatiedot ja hänen on pystyttävä havaitsemaan pienetkin vaihtelut.

Aktiivinen kaupankäyntityyli ei tarkoita sitä, että kauppias käy impulsiivisesti kauppaa suunnittelematta sitä ensin huolellisesti. Päinvastoin, kaikilla kaupoilla tulisi olla ennalta määritellyt osto- ja myyntihinnat, jotka perustuvat aiempien markkinatietojen analyysiin (tekninen analyysi).

Tämä tekniikka on menestyksekkäin henkilöille, jotka haluavat nopeita tuloksia (vaikkakaan eivät poikkeuksellisia) ja joilla on aikaa käydä kauppaa passiivisesti pitkiä aikoja.

Plussat

Miinukset

Kaupat saattavat onnistua paremmin, jos noudatat ohjeita huolellisesti.

On vaikeampaa ennustaa mihin ja kuinka pitkälle hinta nousee tai laskee lyhyessä ajassa.

Valuuttamarkkinoilla pelaaminen voi olla tuottoisaa niille, jotka pystyvät käyttämään riittävästi aikaa ja resursseja.

Valtava tappio voi mitätöidä kaikki pienemmät voitot.

Voit odottaa saavasi voittoa säännöllisesti.

Kun käytät vain osan pääomastasi kaupankäyntiin, niin se on helpompaa. Samalla kuitenkin myös rajoitat riskialttiutta ja lisäät voittomahdollisuuksia.

Voit tehdä voittoa, koska valuutan tarvitsee liikkua vain muutaman prosenttiyksikön verran eduksesi.

Swing-treidaus

Swing-kaupankäynnillä pyritään hyötymään ostamalla kurssin ollessa alhaalla ja myymällä sen noustessa.

Alataso on valuuttaparin hinta, jota ei aliteta tietyn ajan kuluessa. Ylätaso on puolestaan valuuttaparin hinta, joka ei nouse sen yläpuolelle tietyn ajanjakson aikana.

Kuten voit arvata, swing-kaupankäynti edellyttää korkeatasoista teknisen analyysin tuntemusta ja se sopii ihmisille, joilla on resursseja toteuttaa lukuisia kauppoja tietyn ajanjakson aikana.

Plussat

Miinukset

Vähemmän kauppoja tekemällä voi itse asiassa saada enemmän voittoa, kuin jos tekisit enemmän kauppoja.

Alussa sinun on käytettävä huomattavan paljon aikaa teknisen analyysin opetteluun.

Sinulla voi olla enemmän rahaa käytettävissäsi kuin muilla strategioilla, jotka eivät ole yhtä aktiivisia.

Sinun on oltava aktiivinen, jotta voit tuottaa kohtuullista voittoa.

Näin luot menestyvän forex-kaupankäyntistrategian

Kyse on kurin alaisuudesta ja kärsivällisyydestä, kuten ehkä jo osasit arvatakin. Onnistuaksesi valuuttakaupassa sinulla on kuitenkin oltava riittävän harkitseva ja sinnikkyys pitääksesi kiinni omasta strategiasta.

Suunnitelma tulisi laatia vastaamaan omia yksilöllisiä tavoitteita, temperamenttia ja riskinsietokykyä. Sen tulee myös soveltua valittuun lähestymistapaan. Strategian määrittelyssä merkittävin tekijä on epäilemättä haluamasi menetelmä.

Näin ollen muutamat yksinkertaiset toimenpiteet saattavat auttaa sinua pääsemään heti alkuun. Tarkastellaan kutakin niistä yksityiskohtaisesti:

1. Tee luettelo tavoitteistasi

Motivaatiosi valuuttakaupankäyntiä kohtaan pitää strategiasi mahdollisimman konkreettisena ja auttaa sinua pitämään siitä kiinni. Tämän vuoksi on tärkeää, että selvität miksi olet kiinnostunut valuuttakaupasta.

Tämä toimii strategiasi perustana, joten on hyvä idea kirjoittaa ylös valuuttakaupan tavoitteesi heti. Ei haittaa, jos tavoitteesi kehittyvät ajan myötä. Sinun tulisi kuitenkin seurata suunnitelmaasi ja varmistaa, että se on jatkuvasti ajan tasalla.

2. Laadi aikataulu, josta pidät kiinni

Määritä kuinka paljon aikaa olet valmis investoimaan valuuttakauppaan. Kun olet miettinyt sen, niin voit lähteä miettimään miten toteutat omat tavoitteet.

Saattaa vaatia jonkin verran harjoittelua, että saa selvitettyä miten valuuttakauppaa käydään juuri tietyllä menetelmällä.

Päätä siis kuinka paljon aikaa aiot käyttää oppimiseen ja aseta raja sille kuinka kauan sinulla kestää päästä vauhtiin.

Aloita toiminta selvittämällä se, kuinka paljon aikaa voit käyttää kaupankäyntiin päivittäin/viikoittain/kuukausittain.

Tässä vaiheessa on tärkeää punnita ovatko toivotut tulokset saavutettavissa sinä aikana, jonka olet valmis tai kykenevä sijoittamaan.

On tärkeää, että seuraat aina tarkkaan edistymistä. Jos sinusta tuntuu, että sinun on käytettävä enemmän aikaa parempien tulosten saavuttamiseksi, niin tee tarvittavat muutokset suunnitelmaan.

Ymmärrettävästi kaikilla ei ole aikaa istua koko päivää tietokoneen ääressä opettelemassa ja etsimässä sopivia kauppoja. Siksi voi olla hyödyllistä valita ja oppia strategia, joka sopii parhaiten omaan elämäntyyliin.

3. Päätä heti alussa, kuinka paljon rahaa olet valmis sijoittamaan

Seuraavaksi sinun on määritettävä kuinka paljon haluat sijoittaa pääomaa. Tämä ei ehkä vaikuta kriittiseltä päätökseltä, mutta se voi ratkaista koko suunnitelmasi.

Kaupankäyntiriippuvuus voi kehittyä nopeasti, jos et pidä kiinni kaupankäyntiin varaamasta rahamäärästä.

On todennäköistä, että aluksi menetät jonkin verran. Jos asetat ylärajan sille, kuinka paljon rahaa olet valmis käyttämään kaupankäyntiin

päivittäin/viikoittain/kuukausittain, niin se saattaa auttaa sinua välttämään suuremmilta tappioilta.

Jotkut kauppiaat haluavat tallettaa varoja pieninä summina säännöllisin väliajoin, koska heillä ei ole aluksi suurta pääomaa.

4. Valitse strategia valuuttakauppaan

Lopuksi sinun on valittava strategia. Tämä on kaupankäyntisuunnitelmasi keskipiste.

Kävimme aikaisemmin läpi useita eri tapoja, jotka toimivat kaikille aloittelijoista asiantuntijoihin. Kun olet tehnyt päätöksesi, pysy siinä.
Sitä ei kannata hylätä heti seuraavan suuren voiton tai tappion vuoksi.

Menestyvät treidaajat eivät vaihda menetelmiään uusiin kerta toisensa jälkeen.

Vaikka strategia osoittautuisi aluksi tappiolliseksi, niin saattaa olla järkevää pysyä siinä ainakin muutaman kuukauden ajan ennen kuin päätät onko se sinulle oikeasti sopiva vai ei.

Ei ole mitään keinoa tietää onko valuuttakauppa sinua varten, ennen kuin olet kokenut epäonnistumisia.

Tämän periaatteen merkitystä ei voi korostaa liikaa – valitsemasi strategia ratkaisee menestyksesi.

Toisin sanoen, jos pidät kiinni suunnitelmasta ja päivität sitä tarvittaessa, on sanomattakin selvää, että strategiasi on kehityttävä.

5. Päivitä strategiaa tarvittaessa

Olosuhteet ja tavoitteet saattavat muuttua. Siksi on tärkeää pitää strategia ajan tasalla. Suunnitelmien on mukauduttava muutosten ja kasvun myötä.

Aloita valuuttakauppa ja vaurastu!

Kun olet valinnut strategiasi ja oppinut sen perusteellisesti, valuuttakauppa ei ole kovin vaikeaa. Tärkeintä on laatia suunnitelma, joka perustuu itselle sopivaan lähestymistapaan ja siitä tulisi pitää kiinni vastoinkäymisistä huolimatta.

Menestyneet valuuttakauppiaat tunnetaan stressinsietokyvystään ja sitkeydestään sekä he poikkeuksetta menettävät varojaan ennen kuin he tekevät voittoa.

Oikean kauppapaikan valinta valuuttakauppaan on myös ratkaisevan tärkeää.

Kun valitset kaupankäyntialustaa sinun tulisi kiinnittää huomioita maksuihin, asiakastukeen, valuuttojen valikoimaan turvallisuuteen.

Suosittelemme aloitteleville treidaajille eToro ja Binance -kaupankäyntisovelluksia niiden edullisten hintojen ja selkeiden käyttöliittymien vuoksi.