Treidaaminen: Valitse paras treidaus alusta ja aloita päiväkauppa

Treidaus eli päiväkauppa tarkoittaa osakkeiden tai muiden sijoitusinstrumenttien ostamista ja myymistä heti niiden arvon noustua. Treidaaminen on paljon esimerkiksi Hollywood-elokuvissa käsitelty teema, jota tyypillisesti kuvataan kiirehtivinä pukumiehinä, jotka kokevat suuria tunteita Wall Streetin pörssien uumenissa. Treidaamiseen kuuluu karikatyyrisesti riskinotto, isot voitot ja valtavat tappiot.

Treidaus ei kuitenkaan ole vain Wall Streetin etuoikeus vaan Suomestakin löytyy paljon treidaajia. Päiväkaupalla voi rikastua kunhan tiedostaa riskit ja sen, että jokainen päivä ei pääty hyvin. Treidaus ei ole uhkapelaamista, mutta siihen liittyy samanlainen suurten tappioiden riski.

Päiväkauppa voi kuitenkin tuoda leivän pöytään tai ainakin lisätuloja. Ennen aloittamista on kuitenkin syytä tutustua muutamiin kaupankäynnin perusteisiin ja asioihin, jotka tulisi treidauksessa ottaa huomioon.

Lue tästä tietopaketista kaikki se, mitä treidauksen aloittamisesta tulee tietää! Valitse lopuksi välittäjä osakkeille päivätreidauksen aloittamiseen ja tee ilmainen tili valitsemaasi palveluun.

Sisällysluettelo

Mitä on treidaaminen?

Treidaus tarkoittaa sijoittamista, jossa osakkeita ostetaan tarkoituksella lyhyt sijoitushorisontti mielessä. Toisin sanoen sijoittaja ostaa osakkeet, jotta voisi myydä ne uudelleen pian kun niiden arvo on noussut sijoittajan mielestä riittävästi.

Tämän vastakohta on pidemmän horisontin sijoittaminen, jossa henkilö ostaa osakkeita ja pitää niitä salkussaan jopa vuosia keräten niiden avulla esimerkiksi osinkotuottoja.

Treidaaja eli sijoittaja, joka harjoittaa päiväkauppaa, seuraa osakkeiden arvojen muutoksia hyvin tiiviisti. Hän pyrkii hyötymään esimerkiksi saman päivän sisällä tapahtuvasta arvonnoususta ja myy omistukset heti kun hänen itsensä asettama myyntiraja on ylitetty.

Osakkeiden lisäksi päiväkauppaa käydään myös esimerkiksi valuutoilla ja muilla arvopapereilla, mutta osakekaupan ollessa yleisintä keskitymme tässä oppaassa siihen.

Treidaaminen on hyvin riskialtista, sillä osakkeiden arvo ei aina nouse. Tyypillisestihän treidaaja pyrkii ostamaan osakkeen silloin, kun sen arvo on hänen näkökulmastaan mahdollisimman alhaalla, mutta jonka arvon kehitys on kääntymässä positiiviseksi pian. Näin ei kuitenkaan aina käy ja tämä tuo mukanaan sen suuren riskin, joka päiväkaupassa pitää sietää.

Paras treidaus alusta vuonna 2024

Ominaisuudet

Välityspalkkiot

0 EUR

Avausmaksu

0 EUR

Kuka voi alkaa treidaajaksi?

Treidaamaan voi alkaa kuka vain! Ainakin teoriassa. Käytännössä treidaamisen aloittaminen vaatii vain arvo-osuustilin tai osakesäästötilin ja jonkin verran pääomaa, mutta lisäksi treidaajalta vaaditaan monenlaisia muita ominaisuuksia.

Treidaajalla tulee olla korkea riskinsietokyky, paljon aikaa ja hyvät pohjatiedot osakemarkkinoista ja osakekaupan lainalaisuuksista. Treidaus vie usein ison osan päivästä, sillä osakkeiden arvoja pitää seurata jatkuvasti niin kauan kuin pörssi on auki. Ja koska pörssejä on ympäri maailman, voi kauppaa käydä halutessaan lähes tauotta.

Käytännössä paras treidaus alusta on sellainen, joka tarjoaa monipuolisia ominaisuuksia ja automaatioita, joiden avulla osakkeet voi vaikkapa määrätä automaattisesti myytäväksi silloin, kun näyttää, että ne tekevät liikaa tappiota. Näitä ominaisuuksia pitää kuitenkin osata käyttää, eikä mikään kone voita sijoittamisessa ihmisaivoja, sillä muuten kaikki sijoittaisivat AI-teknologian avulla.

Päiväkauppaa käyvän sijoittajan tulee pystyä ennustamaan osakkeiden liikkeitä esimerkiksi teknisen analyysin tai muiden analyysitapojen avulla. Hänen pitää sietää riskiä ja pystyä toimimaan rationaalisesti myös silloin, kun muut osakkeenomistajat panikoivat ja myyvät tai ostavat tunteeseen pohjautuen. Osakkeiden arvoja määrittää kysyntä ja tarjonta ja niihin vaikuttaa ihmisen psykologia ja käyttäytyminen.

Treidaajalla tulee olla sellainen alkupääoma, jonka avulla hän voi alkaa kasvattaa omaisuuttaan. Kuitenkaan liikaa rahaa siihen ei kannata kiinnittää, sillä treidauksen katsotaan olevan riskialttiimpaa kuin niin sanotusti tavallisen osakesijoittamisen.

Miten treidaus toimii käytännössä?

Treidaaminen vaatii hieman opiskelua

Treidaaminen aloitetaan valitsemalla jokin kaupankäyntialusta tai treidaus alusta. Näitä eivät yleensä ole samat kotimaisten pankkien verkkopankit, joiden kautta niin sanottua tavallista osakekauppaa käydään. Syynä tähän on se, että yleensä kun osakkeita ostetaan, ei ole niin kriittistä, vaikka arvo ehtisi muuttua hieman toimeksiantoa tehdessä.

Treidauksessa aika ja nopeus ovat kuitenkin valttia ja koska perinteiset pankit eivät ole kovin ketteriä, eivätkä usein tarjoa reaaliaikaisia osakkeiden arvoja, ei niitä kannata käyttää treidauksessa. Sen sijaan paras treidaus alusta on jokin sellainen, joka tarjoaa reaaliaikaiset arvot, nopeat toimeksiannot muutamalla klikkauksella ja ennen kaikkea hyvät automaatiomahdollisuudet.

Käytännössä päivätreidaus toimii niin, että sijoittaja ei käytä aikaa yrityksen tunnuslukuihin tai sen toimintaan perehtymiseen vaan tekee päätökset pelkästään osakkeen arvon perusteella. Toki se, että treidaaja onnistuu ennustamaan nousut ja laskut oikein vaatii alan tuntemista ja esimerkiksi uutisten seuraamista, sillä yleensä suuret nousut ja laskut selittyvät yrityksen julkaisemalla tiedotteella, uutisjutulla tai vaikkapa osingon irtoamisella.

Kun sijoittaja on tehnyt arvion osakkeen arvon tulevasta muutoksesta, ostaa hän sitä. Tämän jälkeen treidaaja odottaa hetkeä, jolloin voi hyödyntää osakkeen volatiliteetin eli arvon heittelyn ja realisoida voittonsa myymällä osakkeen. Tarkoituksena on hyödyntää arvon muutos lyhytaikaisesti ja tehokkaasti eli ostaa halvalla ja myydä kalliilla.

Treidaustyylit ja strategiat

Kaupankäyntityylejä on monia ja ne ovat hyvin erilaisia. Itse asiassa monet treidaajat keskittyvät harjaantumaan vain yhdenlaisessa treidaustyylissä kehittääkseen taitonsa mahdollisimman hyviksi.

1. Päivätreidaus

Päiväkauppa tarkoittaa sitä, että sijoittaja ostaa ja myy osakkeita esimerkiksi samana päivänä ja jopa useita kertoja päivässä.

Onnistunut päiväkauppa vaatii suhteellisen paljon tietoa ja taitoja sekä kurinalaista lähestymistapaa. Päiväkaupan ammattilaiset neuvovat sinua noudattamaan aina tiettyä strategiaa riippumatta markkinatilanteesta.

Päiväkauppias yrittää ennustaa tietyn sijoituskohteen alimman päivähinnan ja suunnittelee oston sille hetkelle. Tämän treidaaja yrittää myydä ostamansa instrumentin päivän korkeimmalla hinnalla ja ennen markkinoiden sulkeutumista.

2. Positiotreidaus

Positiotreidauksessa sijoitusikkuna on kuukausia tai vuosia eli lähes sama kuin perinteisessä osakekaupassa. Tässä ajatuksena on kuitenkin ostaa hinnan muutoksella ja tehdä voittoa.

Positiotreidaajat perustavat päätöksensä erilaisiin teknisiin analyyseihin. Lyhyen aikavälin valuuttakurssimuutokset ovat vähemmän tärkeitä positiotreidaajille, koska heidän tavoitteenansa on hyödyntää pitkän aikavälin trendien muutoksia.

3. Swing-treidaus

Swing-treidaus on suosittu vaihtoehto päiväkaupalle. Päiväkauppaa kutsutaan usein treidaamiseksi, ja siinä kauppaa käydään yhden päivän aikana. Swing-treidaaminen eroaa tästä, koska siinä sijoitusikkuna on hieman pidempi. Sijoituskohteita säilytetään yleensä useista päivistä jopa useisiin viikkoihin.

4. Skalppaus

Skalppaus eli scalping on päivätreidausta hektisempi treidaamisen muotto, sillä osake pidetään vain sekunteja tai minuutteja hetkellisten kurssiheilahtelujen hyödyntämiseksi. Skalppauksessa tavoitteena on tehdä päivän aikana enemmän kauppoja kuin perinteistä päiväkauppaa tehdessä.

5. Momentum-treidaus

Momentum-treidauksessa kaupanteko perustuu jonain tiettynä ajankohtana tapahtuvaan muutokseen. Esimerkiksi jokin uutinen saattaa ampaista jonkin osakkeen hinnan taivaisiin tai pohjalle, jolloin momentum-treidaaja voi tehdä voittoa.

6. Kontrakauppa

Contrarian-treidaus eli kontrakauppa tarkoittaa, että kauppaa käydään trendin vastaisesti (vrt. momentum-treidaus). Kontratreidaaja tekevä perustaa toimintansa olettamukselle, että markkinat reagoivat hyvin nopeasti tiettyyn vallitsevaan tilanteeseen. Tällöin esimerkiksi osakkeen arvo voi pudota niin alas, että hinta ei vastaa enää osakkeen todellista arvoa.

7. Arbitraasitreidaus

Arbitraasikaupassa sijoittaja yrittää hyödyntää eri välittäjien välisiä hintaeroja. Voit hyödyntää hintaeron ostamalla instrumentin (esim. kulta) halvimmasta paikasta ja myymällä sen siellä, missä siitä maksetaan eniten. Tällä tavalla treidaaja voi ansaita rahaa lähes riskittömästi.

Tekninen analyysi ja fundamenttianalyysi

Päivätreidaaja hyödyntää teknistä analyysiä osto- ja myyntipisteiden riskien selvittämiseen. Teknisen analyysin avulla voidaan analysoida historiallisia osakekurssitietoja eri kaavioiden avulla ja siten ennustaa sijoitusinstrumentin tulevia hintojen muutoksia. Tekninen analyysi voi myös auttaa tunnistamaan tilastollisia eroja ja vallitsevia trendejä.

Fundamentaalinen analyysi puolestaan ​​keskittyy kohdeyrityksen liiketoimintaan, toimialan dynamiikkaan ja kilpailuun vaikuttaviin tekijöihin. Analyysin avulla voidaan yrittää ennustaa esimerkiksi yrityksen liikevaihtoa ja kassavirtaa, jolloin voidaan määrittää yrityksen “todellinen arvo” ja kartoittaa yrityksen riskejä.

Mikäli perustat sijoittamisesi tekniseen analyysiin tai matematiikkaan, voi swing treidaus tai positiotreidaus olla sinun juttusi. Myös fundamentaalisen analyysin käyttäminen on helpompaa pidemmällä aikavälillä, joten swing treidaaminen sopii ihmisille, jotka perustavat sijoituspäätökset ennen kaikkea tiedolle tai uutisiin ja näin ollen ihmisenpsykologiaan. Päiväkaupassa päätöksenteko on jossain määrin impulsiivisempaa.

Treidauskohteet (osake treidaus, valuuttakauppa, johdannaiset ja kryptot)

Osake treidaus on tavallisin ja ehkäpä tietyllä tavalla helpoin sijoituskohde treidaamista varten. Osakkeet ovat tavallisesti likvidejä eli niitä ostetaan ja myydään paljon ja osakkeita myyvät myös tutut yritykset, joten niiden sisältöön ei välttämättä tarvitse sen syvemmin tutustua. Osakkeet eivät kuitenkaan ole läheskään ainoa asia, mitä voi treidata!

Tavallisempia muita päiväkaupan kohteita ovat viputuotteet ja johdannaiset. Johdannaisia ovat sijoitustuotteet, joiden arvo perustuu jonkin toisen instrumentin arvoon. Viputuotteilla viitataan rahoituslaitosten liikkeelle laskemiin instrumentteihin, joille on erikseen määrätty tietty kohde-etuus.

Sijoituskohteita voivat olla esimerkiksi indeksit, valuutat, osakkeet ja raaka-aineet. Viputuotteisiin liittyy äärimmäisen korkeita riskejä, mutta mikäli sijoittaja on onnekas, voi hän voittaa moninkertaisesti. Mahdollisuus hävitä kaikki sijoitetut rahat on toki myös olemassa.

Sijoittaja voi myös treidata esimerkiksi futuureja tai sertifikaatteja tavallisten suorien osakeomistuksien lisäksi. Näissä tulee aina arvioida omaa riskinsietokykyä, sillä kuten sijoittamisessa muutenkin, korkea riski palkitaan suuremmilla voitoilla. Riskinsietokyvyn lisäksi tulee arvioida oman pääoman realistinen suuruus ja pitäytyä siinä. Tässä lista tuotteita, joita voit treidata:

Treidaus ja verotus

Kuten osakekauppa muutenkin, myös treidaaminen maksaa, sillä yleensä treidaus alusta veloittaa palvelumaksun jokaisesta toimeksiannosta. Päiväkaupassa toimeksiantoja tulee todella paljon päivittäin, joten kulut kannattaa pyrkiä minimoimaan. Voit esimerkiksi valita sinulle parhaan alustan kulurakenteeseen perustuen ja näin minimoida välityskulut.

Tutustu siis oman alustasi kuluihin. Toisinaan saatavilla on paketteja, joihin sisältyy erilaisia palveluita ja toisinaan kaupankäynnin hinta laskee, mikäli tapahtumia on paljon. Varmistu kuitenkin hinnastosta ennen kuin alat treidata, sillä näin vältyt pettymyksiltä.

Pienet kulut ovatkin avain suuriin voittoihin, sillä isoja kuluja maksaessa treidauksella ei välttämättä pääse tuottamaan mitään. Mikäli tuottoa kuitenkin syntyy, kiinnostuu verottaja niistä ja ne ovat veronalaista tuloa. Treidaus verotus onkin asia, johon sinun kannattaa tutustua ennen aloituspäätöksen tekemistä.

Osaketuotot myös treidaamisesta ovat pääomatuloa ja ne ilmoitetaan omalla esitäytetyllä veroilmoituksella. Suomalaiset pankit ja alustat ilmoittavat tulot suoraan verottajalle, mutta ulkomaan tulot pitää ilmoittaa itse. Sijoitusvoitot verotetaan 30% veroprosentilla, jos pääomatuloja on kertynyt korkeintaan 30 000€ vuoden aikana ja 34%:illa, jos niitä on kertynyt enemmän kuin 30 000€.

Verovähennykset ja tappiot

Periaatteessa tuotot lasketaan treidaamisessa hyvin suoraviivaisesti eli mikäli ostat osakkeen halvemmalla ja myyt kalliimmalla, olet tehnyt voittoa. Toki tässä tulee huomioida myös kulut ja verovähennykseen oikeuttavat seikat, kuten luovutustappiovoitot. Osakkeiden verotukseen kannattaakin perehtyä kunnolla, sillä näin säästyt parhaimmillaan suurilta mätkyiltä.

Poikkeuksen verotukseen tekee kauppa, jota käydään osakesäästötilin sisällä silloin, kun rahaa ei nosteta ulos. Verot osakesäästötiliostoista kumuloituvat ja maksetaan sitten, kun rahat nostetaan ulos. Osakesäästötili on siis tietyllä tapaa verotehokas ja helpottaa elämää, sillä jokaista yksittäistä kauppaa ei tarvitse ilmoittaa verottajalle.

Huonona puolena osakesäästötilissä on se, että myöskään mahdollisia tappioita ei ilmoiteta heti ja näin ollen niitä ei pääse heti hyödyntämään. Osakesäästötili on kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvä valinta arvo-osuustilin rinnalle.

Kannattaako treidaaminen?

Kuten jo edellä mainitsimme, osakesäästötili on vaihtoehto arvo-osuustilille ja mahdollistaa kevyemmän verotuksen, sillä tuottoja ei veroteta ennen kuin rahaa nostetaan ulos. Osakesäästötili sopiikin hyvin pitkäaikaiseen sijoittamiseen osakkeilla. Ennen osakesäästötilin valitsemista kannattaa kuitenkin suorittaa kattava osakesäästötilien vertailu ja valita paras osakesäästötili.

Treidaus ei kuitenkaan ole osakekaupassa ainoa vaihtoehto, sillä toinen hyvä ja perinteinen vaihtoehto on ottaa arvo-osuustili ja kerätä sinne mieluinen salkku kotimaisia tai ulkomaalaisia osakkeita. Voit painottaa salkkuusi vaikkapa osinkoa maksavia kotimaisia osakkeita ja näin tienata osinkotuloja vuosittain ilman, että sinun tulee edes kirjautua koko alustalle.

Treidatessa kannattaa hyödyntää sijoitusohjelmistoja

Päivätreidaus voi näyttää tältä

Treidauksen ja swing treidauksen apuna voi käyttää useita eri strategioita ja työkaluja, joiden avulla osakekursseja voi ennustaa lyhyelläkin aikavälillä. Näitä ovat muun muassa tekninen analyysi ja fundamentaalinen analyysi.

Lisäksi apuna on myös moderni teknologia, joka helpottaa kurssien analysointia ja antaa reaaliaikaista tietoa osakkeista. Ilman teknologian kehittymistä treidaaminen kotoa käsin ei olisi edes mahdollista, sillä tiedon liikkuminen ja toimeksiantojen tekeminen olisi huomattavasti hitaampaa.

Päiväkaupassa reaaliaikaiset kurssit ovat kaiken A ja O. Viiveellä tuleviin kursseihin ei voi pohjata päätöksentekoa, joten yleensä treidaajalla on jonkin palvelu, josta he kurssivaihtelua seuraavat. Tällaisia alustoja on paljon ja osa niistä on ilmaisia ja osa maksullisia. Ne tarjoavat yleensä kurssien lisäksi myös muuta markkinadataa.

Markkinadatan käyttäminen päätöksenteon tukena

Usein sijoitusalustat pystyvät niin ikään tarjoamaan joko suoraan tai kolmannen osapuolen kautta markkinadataa, johon perustaa päätöksiä. Lisäksi on palveluita, jotka tarjoavat dataa eri pörssien päivän laskijoista ja nousijoista ja mahdollistavat mieluisien yritysten hakemisen suodattimien avulla. Myös kotimaisista yrityksistä tehdään sijoitusennusteita ja suosituksia netin palveluissa.

Nopea ja ajantasainen tieto auttaa sijoituspäätösten teossa, mutta lisäksi omaa kaupankäyntiä voi automatisoida monilla muilla tavoin. Täysautomatiikkaan ei kannata luottaa, sillä mikään robotti ei voita vielä ihmistä sijoittamisessa. Pienen automatiikat, kuten ehdot, joiden avulla kone myy tai ostaa osakkeen, ovat kuitenkin eduksi.

Oman alustan tai kolmannen osapuolen automatikoiden avulla voit asettaa ehtoja, joita työkalu noudattaa ja näin saat hieman vapaata aikaa. Voit esimerkiksi määrätä tietyn osakkeen myytäväksi kun tietty summa täyttyy tai vastaavasti myydä osakkeen pois, mikäli näyttää, että sen arvo laskee alle kipurajan.

Valmistele siis mieluinen paketti tietolähteitä, automatiikkaa ja muita toimintoja. Varmista, että sinulla on rauhallinen, toimiva ja ergonominen työpiste ja mielellään useampi näyttö ja aloita treidaaminen onnistuneesti. Treidauksen onnistumisen A ja O on luotettava nettiyhteys ja toimiva tietokone, joten kun nämä ovat kunnossa, pääset aloittamaan kaupankäynnin.

5 helppoa askelta treidaamisen aloittamiseen

Mikäli olet tutustunut treidaukseen ja sen muotoihin huolella ja tullut siihen tulokseen, että se on hyvä idea ja sopii sinulle, voit aloittaa treidaamisen. Aloittaminen käy hyvin yksinkertaisesti näin:

  1. Vertaile eri treidausalustoja ja valitse se, joka miellyttää sinua ja joka on myös kohtuullisen hintainen. Kokeile eri alustoja ja tutustu niiden ominaisuuksiin huolella ennen aloittamista (mieti onko kryptovaluutta-alusta parempi vaihtoehto sinulle kuin perinteinen kaupankäyntialusta).

  2. Aloita treidaaminen pienellä pääomalla. Opettele treidausta ja tutustu markkinoihin. Jotta treidaaja saa elantonsa kaupasta, tulee hänen tuntea globaalit ja paikalliset markkinat, tietää trendit, seurata uutisia ja tuntea ihmisten käyttäytyminen markkinoilla.

  3. Määrittele budjetti ja oma strategiasi. Valitse jokin miellyttävä ja sinulle luotettavan tuntuinen sijoitusstrategia ja opettele se huolella. Sijoituspäätöksiä ei voi tehdä summassa pidemmällä aikavälillä, sillä se ei tule kannattamaan.

  4. Harjoittele startegiaasi ja testaa sitä vaikkapa leikkitreidauksella. Merkkaa ylös mitä ostaisit ja mihin hintaan, seuraa markkinaa ja katso, olisitko voittanut vai hävinnyt. Mikään strategia ei ole aukoton, mutta niiden käytölle on syynsä.

  5. Älä lähde soitellen sotaan. Sijoita pitkäjänteisesti ja nöyrällä asenteella. Ajan kanssa opit lisää ja tulet paremmaksi sijoittajaksi!

Usein kysytyt kysymykset treidaamisesta

Treidaus on sijoittamista, jossa sijoitushorisontti on lyhyt ja jossa sijoituskohteet ostetaan ennen kaikkea myymistä varten. Myynti tehdään kun osakkeen tai muun kohteen arvo on nousussa ja korkeampi kuin ostohetkellä. Treidaus on usein päiväkauppaa ja tavallista osakekauppaa riskialttiimpaa.

Treidata voi esimerkiksi osakkeita ja ne ovatkin suosituin treidauksen kohde. Lisäksi saatavilla on kuitenkin myös muita instrumentteja, kuten futuureja ja sertifikaatteja. Myös valuutoilla voi treidata ja kaikissa näissä tuotto-odotukset perustetaan sille, että kohteen arvon odotetaan muuttuvat osto- ja myyntihetkien välillä.

Treidauksen muotoja ovat niin sanottu päiväkauppa, swing treidaus eli hieman pidemmän aikahorisontin kaupankäynti, positiotreidaus eli pitkän aikavälin kaupankäynti ja scalppaus eli nopea muutaman sekunnin tai minuutin omistus. Treidata voi myös esimerkiksi shorttaamalla eli myymällä lyhyeksi.

On, treidausta ei tule perustaa mututuntumaan vaan sen taustalla tulee aina olla jokin itselle toimiva strategia. Näitä ovat muun muassa tekniseen analyysiin tai fundamentaaliseen analyysin perustuva kaupankäynti. Teknisessä analyysissa päätöksiä tehdään historiaan ja trendeihin perustuen ja fundamentaalisessa analyysissa olennaista on ihmisten reagointi erilaisiin tilanteisiin.

Voit! Mikäli sinulla on mahdollisuus avata arvo-osuustili tai osakesäästötili ja sinulla on toimiva nettiyhteys ja tietokone, voit aloittaa treidaamisen. Treidaamisen aloittaminen kannattaa kuitenkin tehdä huolella ja perehtyä ensin markkinoihin ja osakkeiden käyttäytymiseen. Mikäli koet, että olet valmis aloittamaan kaupankäynnin, tee se pienellä budjetilla ja nöyrällä asenteella.

Treidauksen voi aloittaa helposti etsimällä jokin treidausalusta, jolla haluat kauppaa käydä. Hyvä alusta on nopea ja ketterä ja tarjoaa aina tuoreimmat kurssit. Hyvä alusta on myös edullinen, jotta maksimoit oman tuottosi. Tutustu valitsemaasi alustaan ja markkinoihin yleensä. Valitse strategia, jota haluat käyttää ja aloita pienellä pääomalla.

Treidaus on liiketoimintaa siinä missä mikä tahansa muukin ja siitä tulee maksaa veroja. Tuotot verotetaan pääomatuottoina ja ne ilmoitetaan veroilmoituksella. Arvo-osuustilikaupassa jokainen kauppa on erillinen kohde verotuksessa, kun taas osakesäästötilillä voitot ja tappiot kumuloidaan ja maksetaan vasta sitten, kun tililtä nostetaan rahaa.

Selvityksemme mukaan paras treidaus alusta vuonna 2024 on eToro kulujen puolesta. Ennen kaupankäyntialustan valintaa kannattaa kuitenkin vertailla välittäjät ja lukea esimerkiksi Nordnet vs eToro vertailumme läpi.