Sijoittaja ja vedonlyöjä - vältä nämä sudenkuopat verotuksessa

Sijoittamisessa ja vedonlyönnissä on paljon yhteistä, ja monet sijoittajat harrastavat myös vedonlyöntiä. Molemmat ovat riskejä sisältävää toimintaa, joiden tavoitteena on saada rahalle mahdollisimman hyvä tuotto. Tuotto-odotukset ovat kuitenkin paremmat silloin, kun omat tiedot aiheesta ovat hyvät.

Jo ennen sijoittamisen tai vedonlyönnin aloittamista kannattaa perehtyä verotukseen. Täysin suunnittelematon toiminta voi aiheuttaa yllättäviä veroseuraamuksia lyhyellä maksuajalla.

Käsittelemme alla yleisimpiä sudenkuoppia, jotka liittyvät sijoittajan ja vedonlyöjän verotukseen, sekä ratkaisuihin niiden välttämiseksi.

Et huomioi lisenssiä vedonlyöntisivustoa valitessa

Vedonlyöjät etsivät aina parhaita kertoimia, jotta tuotto olisi mahdollisimman hyvä. Pelkästään kertoimia tuijottamalla iso siivu voitoista voi kuitenkin päätyä verottajalle.

Ennen kertoimia kannattaakin kiinnittää huomiota vedonlyöntisivuston lisenssiin, joka määrittää voittojen mahdollisen verollisuuden. Parhaimmillaan kasino voi olla täysin verovapaa tietyn lisenssin ansiosta, ja keskittämällä pelaamisen tällaisille sivustoille voi säästää pitkän pennin verojen muodossa.

Suomessa nettikasinoilta saatujen voittojen verotusta säädellään arpajaislaissa. Sen mukaan sattumaan perustuvien pelien voitot ovat verovapaita pelaajille, koska pelin järjestänyt taho huolehtii verojen maksusta.

Vaikka vedonlyönnissä myös omat tiedot vaikuttavat tapahtuman lopputulokseen, on mukana aina myös sattumaan liittyvät tekijät. Näillä perusteilla verottaja on linjannut vedonlyönnin kuuluvan samaan kategoriaan muiden sattumaan perustuvien pelien kanssa.

Koska EU-alueella pätee vapaan liikkuvuuden sääntö, samaa sääntöä sovelletaan myös muualla EU/ETA-alueella järjestettyihin rahapeleihin. Nettikasinon tai vedonlyöntisivuston katsotaan toimivan EU/ETA-alueella silloin, kun sillä on EU/ETA-maan lisenssi.

Tällä hetkellä suomalaisten pelaajien kannalta tällaisia lisenssejä on kaksi, jotka ovat Viron ja Maltan myöntämät. Kaikilta näillä lisensseillä toimivilta nettikasinoilta voi kotiuttaa voitot verovapaasti, mikä tuo valtavan säästön.

Et hyödynnä osakesäästötiliä

Erityisesti aloittelevan sijoittajan kohdalla osakesäästötili on erittäin hyvä vaihtoehto sekä sijoittamisen avuksi että verotuksen optimointiin.

Nimensä mukaisesti osakesäästötili on tili, jota käytetään osakesijoittamisessa. Tilille siirretään rahaa, joka käytetään tämän jälkeen osakkeiden ostamiseen. On hyvä muistaa, että jokaisella voi olla vain yksi osakesäästötili.

Osakesäästötilin suurin hyöty piilee nimenomaan verotuksessa. Tilin sisällä tehdyt myyntivoitot ja sinne tulevat osingot ovat täysin verovapaita, mikä mahdollistaa tuottojen sijoittamisen edelleen.

Välissä ei tarvitse maksaa veroja, joten koko tuotto voidaan käyttää uusien sijoituksien hankkimiseen. Pitkäjänteisellä sijoittamisella tämä voi poikia mukavasti korkoa korolle -ilmiötä, ja siten tuoda muita vaihtoehtoja parempaa tuottoa sijoitukselle.

Osakesäästötili ei ole kuitenkaan täysin verovapaa. Veroa maksetaan siinä vaiheessa, kun rahat sijoittanut henkilö nostaa varoja pois tililtä. Osakesäästötililtä nostetuista varoista maksetaan pääomatuloveroa.

Jätät tappiot vähentämättä

Verotusta optimoidessa kannattaa aina täyttää veroilmoitus erityisellä huolella. Sijoittaja huomioi myös tappiot, jotka saa vähentää myyntivoitoista. Tappiot saa nykyään vähentää kaikista pääomatuloista, joten eri sijoituslajien tappiot voi vähentää osakkeiden myynnillä saaduista voitoista.

Tappiot saa vähentää nykyään verotuksessa seuraavan viiden vuoden ajan, joten ennen vuodenvaihdetta kannattaa käydä läpi omien sijoitusten tilanne. Jos näyttää siltä, että omalla tilillä on tappiollisia osakkeita, joista haluaisi luopua, voi se olla kannattavaa.

Vaikka juuri tänä vuonna ei olisi kertynyt myyntivoittoja tappioiden verran, pääsee tappiot vähentämään tulevina voitollisempina vuosina. Näin tappiollisista osakkeista luopuminen voi tuoda myöhemmin hyötyä vähennysten muodossa.

Tappiovähennyksien suunnittelussa saatetaan välillä jopa innostua, mikä voi johtaa osakkeiden myyntiin ja uudelleen ostamiseen. Liiallisuuksiin ei kuitenkaan kannata ryhtyä, jotta verottaja ei tulkitse toimintaa veronkierroksi.

Unohdat hankintameno-olettaman

Hankintameno-olettama hyödyttää eniten pitkäjänteistä sijoittajaa, joka on onnistunut sijoituksessaan hyvin. Se on erityisen hyödyllinen silloin, kun myydään pidempään säilytettyjä osakkeita, joiden arvo on kasvanut merkittävästi.

Sen perusteella luovutusvoiton laskemiseen voidaan käyttää todellisen hankintahinnan sijaan kyseisten osakkeiden omistusajasta riippuvaa hankintameno-olettamaa. Jos osakkeet on omistettu yli kymmenen vuotta, on olettama 40 prosenttia myyntihinnasta. Alle kymmenen vuotta omistetussa omaisuudessa vastaava luku on 20 prosenttia.

Kun käytetään hankintameno-olettamaa, ei voitoista saa vähentää enää muita hankkimisesta aiheutuneita kuluja. Sen avulla voi kuitenkin saavuttaa merkittäviä etuja verotuksessa silloin, kun osakkeiden arvo on kasvanut huomattavasti ostohetkeen nähden.

Sekä vedonlyöjä että sijoittaja hyötyvät verosuunnittelusta. Viisaasti toimimalla saa parhaan hyödyn sijoitukselleen ja välttää suurimmat verotuksen sudenkuopat.