Osakesäästötilien vertailu (2024): Vertaa osakesäästötilit

Osakesäästötili on tili, jonka sisällä asiakkaat voivat myydä ja ostaa pörssiin listattuja osakkeita huolehtimatta välittömistä veroseuraamuksista.

Osakesäästötilillä on mahdollista käydä kauppaa (eli treidata) sekä kotimaiseen että ulkomaiseen pörssiin listattuja osakkeita.

Alla perehdyn tarkemmin osakesäästötilin ominaisuuksiin ja siihen, miten sellaisen voi avata.

Sisällysluettelo

Osakesäästötili vertailu

Nordnet

Nordea

Danske Bank

Mandatum Trader

OP

Ålandsbanken

Avaaminen 0€

Avaaminen 0€

Avaaminen 0€

Avaaminen 0€

Avaaminen 0€

Avaaminen 0€

Säilytys 0€ 

Säilytys 0 - 2,45 € / kk

Säilytys 2€ / kk

Säilytys 0€

Säilytys 0 - 14,99€ / kk

Säilytys 4€ / kk

Palkkio 0,06 - 0,20% / 3-9€ 

Palkkio 0,2 - 1% / 8€

Palkkio 0,08 –0,2 %, / 2–8€

Palkkio 0,03 - 0,05 % /  3-10 €

Palkkio 0,05 -0,20 % /  3-9€

Palkkio 0,25% / min 8€

Tilin siirto 50€

Tilin siirto 40€

Tilin siirto 100€

Tilin siirto 50€

Tilin siirto 80€

Tilin siirto 40€

Tilin lopetus 50€

Tilin lopetus 0€

Tilin lopetus 0€

Tilin lopetus 0€

Tilin lopetus 50€

Tilin lopetus 0€

Mikä on osakesäästötili?

Lyhyesti ja yksinkertaisesti sanottuna osakesäästötili on tili, jonka avulla asiakkaat voivat käydä kauppaa pörssilistatuista suomalaisista ja ulkomaalaisista osakkeista maksamatta veroja (ennen kuin rahat on lopullisesti nostettu tililtä).

Osakesäästötilin sisällä myöskään koroista ja osingoista ei tarvitse maksaa veroja. Verot maksetaan sijoituksista vasta sitten, kun rahaa nostetaan osakesäästötililtä.

Osakesäästötili on erinomainen tuote sellaisille sijoittajille, jotka haluavat saada tuottoa pitkällä aikavälillä.

Se tekee myös suorista osakesijoituksista houkuttelevampia, sillä sen idea on kannustaa sijoittajia ennemmin suoriin osakesijoituksiin kuin rahastosijoituksiin.

Paras osakesäästötili tarjoaa monipuolisesti sijoituskohteita ja matalat kaupankäyntikulut.

Miten osakesäästötili toimii?

Osakesäästötili mahdollistaa sijoittamisen osakkeisiin helposti ja nopeasti.

Osakesäästötili tekee myös verotuksesta hyvin yksinkertaista sijoittajalle, sillä verojen maksamisesta ei tarvitse huolehtia ennen kuin tuottoa nostetaan tililtä. Se onkin yksi osakesäästötilin valttikorteista.

Alla katsotaan tarkemmin osakesäästötilin avaamista ja tilin toimintaa käytännössä.

1. Avaa osakesäästötili

Ensimmäinen askel on valita haluamansa osakesäästötilejä tarjoava osakevälittäjä tai pankki. Tilin voi avata kätevästi netissä omilla verkkopankkitunnuksilla ja täyttämällä tilihakemuksen.

Avattuasi tilin voit tallettaa rahaa omalle tilillesi, ja sijoittaa ne eri osakkeisiin osakevälittäjälläsi. Huomaa, että jokaisella pankilla ja osakevälittäjällä on omanlaisensa kulujärjestelmä, minkä takia osakesäästötili vertailu kannattaa suorittaa ennen tilin avaamista.

2. Siirrä tilille rahaa omassa tahdissa

Osakesäästötilille voi tallettaa rahaa, mutta ei aiemmin hankittuja osakkeita. Rahaa voi tallettaa omassa tahdissaan ja oman budjetin mukaan. Osakesäästötilille voi kuitenkin tallettaa korkeintaan 50 000 euroa, mutta tilin sisäisten omistusten arvo voi nousta suuremmaksi, joten talletusraja ei vaikuta tilin arvoon. Jos 50 000 euron talletusraja tulee vastaan, tilille voi tallettaa lisää rahaa, kun olet nostanut tililtäsi rahaa. Rahojen nostamiselle ei ole asetettu ajallista tai rahallista rahoitusta.

Käytetään tässä esimerkkiä apuna:

Osakesäästötilille siirretään 50 000 euroa ja omistusten arvo kasvaa 80 000 euroon. Sen jälkeen otat tililtäsi 40 000 euroa. Tämän jälkeen pörssisäätiön laskelman mukaan nostetusta rahasta 25 000 euroa on alkupääomaa ja 15 000 euroa voittoja. Koska tililtä on nostettu puolet rahoista ja osakesäästötilin sisälle on jäänyt 25 000 euroa alkupääomaa, sinulle jää 25 000 euroa uusia sijoituksia varten.

3. Osta säästämälläsi rahalla pörssi- tai First North -osakkeita

Avaamallasi tilillä voit hankkia sekä kotimaisia että ulkomaisia osakkeita.

Päätät sijoituskohteistasi itse ja voit päättää myös mihin sijoitat ja minkä verran.

4. Hyödynnä omistusoikeuksiasi

Kaikki osakesäästötilillä olevat osakkeet kuuluvat sijottajalle. Koska omistusoikeudet kuuluvat sijoittajalle, hän voi äänestää myös yhtiökokouksissa.

Yhtiökokous on pörssiyhtiön tärkein päätöksentekoelin, joka voi päättää esimerkiksi tilintarkastajan ja hallituksen valinnasta ja vastuuvapauden jakamisesta korkeimmille päättäjille. Lisäksi se vahvistaa tilinpäätökset ja tekee lopullisen päätöksen osinkojenjaosta. Omistajilla on aina kokouksessa sekä puhe-, kysely- että äänioikeus.

5. Korkoa korolle -efekti pääsee vauhtiin tehokkaasti

Osakesäästötilin sisällä osinkoja on mahdollista sijoittaa uudelleen, eikä välissä tarvitse maksaa veroja. Pitkällä aikavälillä sijoittaja hyötyy siis korkoa korolle-ilmiöstä tehokkaammin. Jopa pienistä summista voi kertyä isoja summia vuosien myötä, jos varat on sijoitettu tuottaviin kohteisiin ja sijoitusten tulot uudelleensijoitetaan.

Osakesäästötilillä voi myös myydä osakkeita verottomasti (ennen kuin rahat nostetaan tililtä). Osakkeet voidaan siis myydä maksamatta välissä veroja.

Verot pulitetaan vasta sitten, kun osakesäästötililtä nostetaan rahaa pois. Näin ollen hajauttamisesta ja oman sijoitussalkun ylläpitämisestä tulee helpompaa. Sijoittajan kannattaa myös huomioida se, että osakesäästötilin osingot kuuluvat täysmääräisesti pääomaverotuksen piiriin.

6. Verottaja saa automaattisesti verotiedot

Osakesäästötililin voittoihin kohdistuu joko 30 % tai 34 % pääomatulovero riippuen tuoton määrästä (alle 30 000 euroa = 30 %, yli 30 000 euroa = 34 %). Veroa maksetaan vasta sitten, kun rahaa otetaan ulos tililtä. Osakesäästötilin verotus on helppoa ja suoraviivaista. Lopulliseen verotukseen vaikuttaa se, kuinka paljon rahaa on siirretty tilille, kuinka paljon tilin omistusten arvo on kasvanut ja minkä verran varoja tililtä on otettu ulos.

Osakesäästötiliä pitävä pankki kerää tietoja kaikista tähdellisistä asioista ja jos vaihdat pankkia, tietosi siirtyvät uuteen pankkiin. Voit vaihtaa halutessasi pankkia maksamatta veroja. Osakesäästötilin verotuspolitiikka toimii siis samalla idealla kuin sijoitusrahastoissa. Sijoittajat maksavat pääomatuloveroa vasta silloin, kun varat nostetaan tililtä, eikä tilin sisäisistä tapahtumista makseta veroja. 

Käytetään esimerkkiä myös tässä tilanteessa. Sanotaan, että olet siirtänyt tiillesi 100 euroa ja sijoituksesi arvo on noussut 120 euroon. Nostat rahaa 12 euroa. Nostamastasi summasta voittoa on kaksi euroa, joten joudut maksamaan siitä 30 % pääomatuloveroa eli 60 senttiä.

Kun olet myynyt osakkeita tai saanut osinkoja, voit pitää tuottosi rahana tililläsi, jolloin et maksa vielä lainkaan veroa. Voit halutessasi siis käydä kauppaa osakkeista ja jättää tuotot tilillesi haluamaksi ajaksi. Kannattaa kuitenkin aina muistaa huomioida tappioiden vähennykset. Jos osakesäästötili on sulkuhetkellä miinuksella, voit vähentää tappiosi verotuksessa tilin sulkuhetkellä ja silloin, kun olet myynyt kaiken omaisuuden.

Se eroaa sijoitusrahastosta, jossa sijoittajalle syntyy vähennyskelpoista tappiota, jos kokonaisuus on miinuksella nostojen aikana. On myös syytä huomioida, että hankintameno-olettamaa ei käytetä osakesäästötilille. Jos osakkeiden omistaja myy yli kymmenen vuotta sitten tekemiään sijoituksiaan, voi sijoituksista käyttää verotuksessa 40 prosentin hankintameno-olettamaa.

Kannattaako osakesäästötili?

Osakesäästötili on erinomainen vaihtoehto sijoittajalle, joka haluaa tehdä tuottoa pitkällä tähtäimellä eikä nostaa varoja usein tililtä.

Esimerkiksi opiskelijat hyötyvät usein osakesäästötilistä, sillä heillä on tyypillisesti tarkoituksena säästää ja sijoittaa pitkäjännitteisesti. Osakesäästötilillä on monia hyötyjä, jotka kannustavat oman tilin avaamiseen.

Osakesäästötilin hyödyt

Osakesäästötili auttaa kaikkia sijoittamisesta ja säästämisestä kiinnostuneita sijoittamaan pitkällä juoksulla. Osakesäästötilillä on hihassaan se valttikortti, että verotus voidaan siirtää myöhemmälle, mikä tehostaa korkoa korolle-ilmiötä. Osakesäästötilin avulla korkoa korolle-efekti on mahdollista maksimoida.

Osakesäästötili mahdollistaa sen, että sijoittajat voivat hankkia sekä kotimaisia että ulkomaisia osakkeita. Sijoittaja voi myös saada osakesäästötililleen osinkoa. Plussana osakesäästötilille on myös se, että sen voi avata kuka tahansa täysi-ikäinen suomalainen ja sen voi tehdä suoraan palveluntarjoajan sivuilta suuntaamatta erikseen pankkiin.

Osakesäästötilin kautta pääset sijoittamaan useisiin osakkeisiin ja valinnanvaraa riittää.

Korkoa korolle -ilmiö selitettynä

Kuten sanottua, yksi osakesäästötilin suurimmista valttikorteista on se, että sen kautta voi kertyä kumulatiivista korkoa. Kun puhutaan korkoa korolle-ilmiöstä, sillä tarkoitetaan koron korkoa, tai kumulatiivista korkoa. Tämä on efekti, jossa alkupääoma ja sen tuotot kasvavat korkoa. Korkoa korolle-efekti voi kasvattaa säästöjä nopeasti, koska alkupääoman lisäksi myös saatu korko kasvaa korkoa. Tämän jälkeen koron korko kasvaa jälleen korkoa ja niin edelleen.

Lyhyesti sanottuna alkupääoman lisäksi kerääntyneelle korolle kasvaa korkoa. Käytetään jälleen apuna esimerkkiä. Jos investoit 10 000 euroa 10 % vuosituotolla, investoinnin arvo olisi vuoden lopussa 11 000 euroa. Seuraavana vuonna tuottoa kertyy sitten sekä alkupääomalle (10 000 euroa) että ensimmäisenä vuonna saadulle 1000 euron tuotolle. Tällöin investoinnin arvo toisen vuoden lopussa olisi 12 100 euroa.

Koska korkoa korolle ilmiö on niin tehokas, se sopii erinomaisesti pitkäjännitteiseen säästämiseen.

Vaihtoehdot osakesäästötilille

Osakesäästötilin lisäksi voit käydä kauppaa tai sijoittaa myös osakevälittäjillä ja arvo-osuustileillä. Parhaat osakevälittäjät tarjoavat paljon sijoituskohteita ja pohjoismaisten osakkeiden lisäksi myös ulkomaisia osakkeita.

Voit avata ilmaisen tilin esimerkiksi eTorossa ja aloittaa myös ulkomaalaisiin osakkeisiin sijoittamisen. Muista kuitenkin, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä ja pääomasi on vaarassa.

Kaksi osakesäästötiliä - voinko avata useampia osakesäästötilejä?

Osakesäästötilin avaaminen

Suomen lain mukaan osakesäästötilejä voi olla yksi per henkilö. Jos kuitenkin avaat useamman osakesäästötilin, sinua saatetaan veloittaa huimilla, monen tuhannen euron suuruisilla kuluilla.

Avaa siis vain yksi osakesäästötili kerrallaan.

Kun verokarhulle paljastuu, että sijoittaja on avannut useamman kuin yhden osakesäästötilin, verottaja nappaa takautuvasti lisäveroa kustakin tilistä – ei pelkästään ylimääräisistä tileistä.

Lisäveroa veloitetaan jopa 10 euroa per päivä, joten kulusta voi paisua jättimäinen summa. Verottaja veloittaa kulut, vaikka tili olisi tyhjä eikä sijoituksia olisi tehty.

Jos kuitenkin olet vahingossa avannut kaksi osakesäästötiliä ja kyseessä on aidosti ollut vahinko, voit olla yhteydessä verottajaan ja pyytää verovapautusta.

Osakesäästötili kulut

Osakesäästötilin tuotot verotetaan vasta sitten, kun päätät nostaa tuottoa. Näin ollen asiakkaiden pitää lähinnä huolehtia vain kaupankäyntikuluista.

Kuluissa on hieman eroja pankista ja palveluntarjoajasta riippuen, mutta yleensä kulut ovat noin 0,10-0,20 prosenttia kauppaa kohti. Vertailumme paras osakesäästötili on Nordnet, joka tarjoaa edulliset kaupankäyntikulut ja säilytyspalkkiot 0€/kk.

Osakesäästötili lapselle

Osakesäästötili on mahdollista avata myös lapselle, mutta lapsen huoltajan tulee tehdä se hänen puolestaan.

On tärkeää huomata, että kauppaa tilillä voi käydä vasta sitten, kun lapsi täyttää 18 vuotta. Sitä aikaisemmin osakesäästötilille voi kuitenkin tallettaa rahaa aina tilin maksimirajaan, eli 50 000 euroon saakka.

Onko osakesäästötili parempi kuin arvo-osuustili?

Osakesäästötili suosii etenkin heitä, jotka haluavat sijoittaa pitkällä aikavälillä. Arvo-osuustilistä saa myös suurimman hyödyn irti pitkäaikaisella sijoituksella, mutta laskelmien mukaan alle seitsemän vuoden sijoituksissa arvo-osuustili voi olla kannattavampi vaihtoehto.

Yli seitsemän vuoden menevät sijoitukset sen sijaan kannattaa tehdä osakesäästötilillä, jossa koron korko pääsee kasvamaan mukavasti. On myös huomattava, että arvo-osuustililtä verot maksetaan vuosittain, toisin kuin osakesäästötililtä. Lisäksi arvo-osuustilillä pääsee myös sijoittamaan esimerkiksi ETF:iin ja joukkovelkakirjoihin, toisin kuin osakesäästötilillä. Kysymykseen onko AOT vs OST parempi vaihtoehto ei siis ole yksiselitteistä vastausta vaan vastaus riippuu sijoitustavoitteistasi.

Osakesäästötili vs. arvo-osuustili

Osakesäästötili

Arvo-osuustili

Arvo-osuustili

50 000€

Ei ole

Hankintameno-olettama hyödynnettävissä

Ei ole

Kyllä

Sijoitustuotteet

Osakkeet

Osakkeiden lisäksi rahastot, ETF ja muut pörssilistatut tuotteet

Verotus

Noston yhteydessä

Vuosittain

Tilien määrä

Vain yksi

Ei ole rajoitettu

Osakesäästötilin verotus vs arvo-osuustilin verotus

Osakesäästötilin verotus on asia, joka mietityttää monia. Olemme maininneet jo, että vero osakesäästötilin tuotosta maksetaan vasta noston yhteydessä, mutta katsotaanpa verotusta hieman tarkemmin. Jos nostat alle 30 000 euroa, tuotoista peritään 30 % veroa. Jos nostat tämän summan yli, tuotoista peritään 34 % veroa.

Tilin sisäisistä sijoitusvoitoista ei tarvitse maksaa veroja, joten sijoitustappiota ei valitettavasti voi vähentää verotuksessa. Myöskään pienempiä nostoja ei ole mahdollista vähentää, joten tappioiden verovähennys on mahdollista vasta, kun kaikki rahat nostetaan ja tili suljetaan. Toisaalta arvo-osuustilin myyntivoitosta napataan 30 % tai 34 % vero, jonka lisäksi osingoista verotetaan 25,5 – 28,9 % vero.

Osakesäästötili vertailu - paras osakesäästötili löytyy vertailemalla

Jos harkitset osakesäästötilin avaamista, sinun tulisi ensin vertailla saatavilla olevia vaihtoehtoja. Esimerkiksi osakesäästötilin kulut saattavat erota pankista riippuen, joten kannattaa käyttää hyväksi tämän sivun osakesäästötili vertailu ja lukea muiden asiakkaiden kokemuksia.

Paras osakesäästötili löytyy vain vertailemella eri vaihtoehdot.

Ominaisuudet

Välityspalkkiot

0 EURO

Tilinhoitomaksu

0 EURO

Usein kysytyt kysymykset

Jos et ole varma siitä, onko sinulla osakesäästötili, sinun kannattaa tarkistaa asia pankkisi sivuilta. Tilin tyyppi mainitaan aina tilin yhteydessä. Vaihtoehtoisesti voit pyytää lisää apua pankista.

Tilille voi tallettaa korkeintaan 50 000 euroa. Osakesäästötilin arvo voi onneksi nousta tämän summan yli.

Osakesäästötili kannattaa avata silloin, kun haluat hyödyntää korkoa korolle-ilmiötä ja säästää ja sijoittaa pitkällä juoksulla. Jos suunnitelmissasi ovat esimerkiksi yli 7 vuoden sijoitukset, osakesäästötili on hyvä vaihtoehto. Osakesäästötilillä on monia hyviä puolia ja etuja, kuten se, että verotus suoritetaan vasta myöhemmin eikä joka vuosi.

Osakesäästötili toimii vaihtoehtona kaikille, jotka haluavat sijoittaa pienempiä summia (maksimissaan 50 000 euroa). Vain yksityishenkilö voi avata osakesäästötilin, eikä yrityksen ole mahdollista avata sitä. Henkilöllä voi olla vain yksi osakesäästötili, eli tiliä ei voi avata useampaan pankkiin. Tilin voi tosin halutessaan siirtää toiseen pankkiin.

Osakesäästötilin voi halutessaan myös avata lapselle. Huomaa kuitenkin, että osakesäästötiliin lapsi saa vain katselutunnukset, eikä kauppaa voi käydä ennen kuin lapsi täyttää 18 vuotta. Tähän saakka lapsen vanhemmat hallinnoivat tiliä omilla tunnuksillaan.

Osakesäästötilin avaus on helppoa ja se onnistuu esimerkiksi suoraan omasta pankista. Tilin avaamisessa tunnistautumiseen käytetään verkkopankkitunnuksia. Avattuasi tilin voit siirtää rahaa omasta pankistasi osakesäästötilille aina halutessasi.

Muista, että voit omistaa vain yhden osakesäästölin, ja ylimääräisistä tileistä peritään lisäveroa jopa 10 euroa per päivä.

Ei voi. Jokaisella henkilöllä voi olla ainoastaan maksimissaan yksi osakesäästötili. Jos kuitenkin avaat useamman tilin, verottaja veloittaa jopa 10 euroa lisäveroa per päivä per tili huolimatta siitä, onko tilillä rahaa. Jos avasit toisen tilin vahingossa, voit selittää sen verottajalle ja mahdollinen lisävero voidaan perua.

Osakesäästötilin voi avata lapselle, mutta lapsi saa tilille tunnukset vasta täytettyään 18 vuotta. Tähän asti vanhemmat hallinnoivat tiliä.