AOT vai OST? Arvo-osuustilin ja osakesäästötilin tärkeimmät erot

Sijoittajan tärkein työkalu on valita oma sijoitustapansa heti, kun aloittaa sijoittamisen. Jokainen sijoittamisesta kiinnostunut on varmasti törmännyt AOT vai OST – teksteihin. Nämä tarkoittavat arvo-osuustiliä (AOT) sekä osakesäästötiliä (OST).

Monelle ei kuitenkaan ole selvää mitä eroa tileillä on ja mihin tarkoitukseen kukin tili sopii parhaiten.

AOT vs OST ovat perustavanlaatuisesti toisistaan poikkeavia. Tässä arvo-osuustili vs osakesäästötili vertailussa avaamme niiden suurimmat erot sijoittajan kannalta.

Sisällysluettelo

Millainen osakesäästötili on? Plussat ja miinukset

OST eli osakesäästötili on aikanaan tehty helpottamaan pienemmällä rahalla sijoittavien yksityissijoittajien elämää. AOT eli arvo-osuustili on alkuperäinen sijoitustili ja tileillä on muutama perustavanlaatuinen ero.

Osakesäästötilillä on olemassa muun muassa seuraavia ominaisuuksia.

Osakesäästötilin (OST) plussat:

OST plussat

Osakesäästötilin miinukset:

OST vai AOT – suurimmat erot

Osakesäästötilillä ja arvo-osuustilillä on joitain merkittäviä eroja ja sijoittajan on aina syytä olla kartalla siitä, kumpaa vaihtoehtoa haluaa omassa sijoittamisessa hyödyntää. Tämä riippuu pitkälti sijoituskohteista, mutta myös sijoittamisen volyymista. Ohessa vielä taulukko, jossa tilien tärkeimmät ominaisuudet on esitelty.

Ominaisuudet

Osakesäästötili (OST)

Arvo-osuustili (AOT)

Verovapaus tilillä

X

Sijoittaminen pelkästään osakkeisiin

X

Useampia tilejä

X

Tilille voi tallettaa enemmän kuin 50 000 €

X

Hankintameno-olettaman käyttäminen

X

Yritykselle voi perustaa tilin

X

Kaupankäyntikulut

X

X

OST verotus – miten osakesäästötiliä verotetaan?

Sijoitustilien verokohtelu on kohtuullisen yksinkertaista molemmilla eri sijoitustilien muodoilla. AOT verotus on yksinkertaista ja esimerkiksi osinkovero vastaa 25,5 % tai 28,9 % ja osakkeiden myynnistä saaduista voitoista 30 %:a tai 34 %:a. Miten verotuskohtelu sitten eroaa AOT vs OST välillä?

Veroasiat OST:n osalta ovat vielä arvo-osuustiliäkin yksinkertaisempia mikäli se jotenkin on mahdollista. Osakesäästötilin voittoja verotetaan aina joko 30 % tai 34 %, riippuen voittojen määrästä. Sijoitustilille kertyneistä voitoista osa on veronalaisia pääomatuloja ja osa verotonta pääomatuloa.

Mikäli veronalaisen summan laskeminen tuottaa ongelmia, voi apua katsoa Vero.fi -sivuston oppaasta. Ohessa kuitenkin malliesimerkki, jolla veron määrä on helppo tarkastaa.

Esimerkki rahan nostamisesta OST:lta tilanteessa, jossa voitot ovat kalenterivuoden aikana alle 30 000 euroa eli veroprosentti on 30 %.

Kuvitellaan tilanne, jossa OST:lle on talletettu 5000 euroa, jolla on ostettu osakkeita. Sijoitukset ovat voitollisia ja sijoitusvarallisuus on kohonnut 10 000 euroon eli sijoitusvoittoja on kertynyt 5000 euroa.

Sijoittaja haluaa ottaa tililtä 2500 euroa muuhun tarkoitukseen. Maksettavan veronalaisen tulon määrä lasketaan seuraavasti:

5000 euroa (voitto) / 10 000 euroa (käypä arvo) * 2500 euroa nostosumma = 1250 euroa

Veroa tulee maksettavaks tässä tapauksessa 1250 euroa * 30 % = 375 euroa.

Loput summasta on verovapaata pääomaa, kuten verottajan ohjeessa kerrotaan. Tilille siirretyn pääoman arvo siis pienenee 1250 eurolla ja pääoman määräksi jää 3750 euroa. Vastaavasti myös verotettavaa tuloa jää tilille 3750 euroa.

Kumpaa tiliä siis kannattaisi käyttää – AOT vs OST

AOT vai OST osalta vastaus käytettävään tiliin on hyvin selkeä tietyiltä osin. Mikäli sijoittaja tahtoo sijoittaa enemmin ETF:iin tai rahastoihin, on ratkaisu selvä. Näitä sijoituksia ei voi tehdä kuin AOT:n avustuksella, joten OST:n voi unohtaa. Osakekaupassa tilien hyödyllisyys vaihtelee huomattavasti eri tilanteiden välillä.

OST

Osakesäästötilin parhaimmat puolet tulevat esille, kun sijoittajan tavoitteena on sijoittaa pitkällä aikajänteellä ja tilanteessa, jossa tuottoja on tarkoitus sijoittaa uudelleen. Mikäli aikoo sijoittaa osakkeisiin, tarjoaa osakesäästötili paremman vaihtoehdon, sillä korkoa korolle – ilmiö pääsee paremmin vaikuttamaan pääomaan.

Myöskin kotimaisten osakkeiden osalta, joista lähdeveroa ei tule maksettavaksi, on osakesäästötili parempi ratkaisu. Etenkin, jos tilin tuotot perustuvat enimmäkseen osinkovoittojen varaan.

Osakesäästötilin osalta voidaankin sanoa, että se sopii hyvin kahden tyyppisille sijoittajille, treidaajille sekä buy & hold – tyyppisille sijoittajille. Treidaajien osalta veroedun ansiosta ja buy & hold – tyypille korkoa korolle –ilmiön takia.

Uudelleen sijoittavalle sijoittajalle veroetu tulee selkeästi esille seuraavassa esimerkissä.

Esimerkki:

Mikäli osakkeita ostetaan 1000 eurolla ja niiden arvo nousee kahteen tuhanteen euroon, ei sijoittajan tarvitse maksaa veroa myynnin yhteydessä OST:lla. Mikäli kyseessä olisi AOT, tulisi sijoittajalle maksettavaksi 1000 euron veronalaisesta pääomatulosta 300 euron veropotti.

Osakesäästötilillä sijoittajalle jää siis 300 euroa enemmän uudelleen sijoitettavaksi arvo-osuustiliin verrattuna. Mikäli voitollisia myyntejä tapahtuu tilin sisällä useampia, sitä suuremman edun sijoittaja saa OST:n avulla. Sama pätee myös osinkojen osalta, sillä niissäkin voitoista maksetaan veroja vasta noston yhteydessä.

AOT

Arvo-osuustilin parhaimmat puolet tulevat esille ulkomaalaisiin osakkeisiin sijoittaessa, varsinkin tapauksessa, jossa tuotto tulee pääosin osingoista. Olipa käytössä kumpi tilimuoto tahansa, joutuu ulkomaalaisten yritysten osingoista maksamaan lähdeveron, joista AOT:lla saa verohelpotuksia Suomen verotuksessa.

Osakesäästötilillä tätä hyötyä ei tule, sillä voittojen lähteitä ei eritellä verottajan toimesta. Osakesäästötilillä maksamaan joutuu siis lähdeveron lisäksi aina täyden pääomatuloveron eli vähintään 30 %.

AOT on siis parempi seuraavissa tapauksissa:

AOT:ssa myös hankintameno-olettaman vaikutus kasvaa pitkällä aikavälillä, jos tavoitteena ei ole laittaa sijoituksia uudelleen kiertoon. Hankintameno-olettaman laskentaan on verottajan sivuilla selkeät ohjeet, joihin kannattaa tutustua.

Arvo-osuustili vs osakesäästötili - hankintameno-olettaman vaikutus

Osakesäästötilin yhtenä huonona puolena pidetään sitä, että siihen ei voi hyödyntää hankintameno-olettamaa. Mielipiteet vaihtelevat aiheesta, mutta on syytä perehtyä tarkemmin, mikä hankintameno-olettama on, jos käsite on vieras entuudestaan.

Hankintameno-olettaman hyödyt tulevat selkeimmin esille, kun sijoituksia on säilötty yli 10 vuotta ja sijoitusvoitot ovat kasvaneet merkittäviksi.

Hankintameno-olettama esimerkki:

Sjoittaja sijoittaa osakkeisiin 1000 euroa ja osakkeiden arvonnousu vastaa 11 vuoden kuluttua 10 000 euroa. Jos myyntivoitto lasketaan suoraan hankintahinnasta, on pääomatulo 9000 euroa. 9000 eurosta luovutusvoittoveroa menee siis (9000 euroa * 30 %) 2700 euroa.

Hankintameno-olettama on tässä tapauksessa 40 %. Tällöin verotettavaksi pääomatuloksi muodostuu (10 000 – 40 % * 10 000) 6000 euroa. Tästä pääomatuloverotuksen jälkeen veroihin menee siis (6000 euroa * 30 % eli) 1800 euroa. Hankintameno-olettaman avulla sijoittajalle jää käteen 900 euroa enemmän.

AOT:n avulla sijoittajalle jää siis 900 euroa enemmän käteen kuin, jos sijoitus olisi tehty OST:llä.

Osakesäästötilin hyöty tulee kuitenkin esille, kun varat uudelleen sijoitetaan. Osakesäästötilillä sijoittaja ei maksa veroja vielä vaan tilillä on sijoitettavaksi 10 000 euroa, kun taas Arvo-osuustilillä verojen jälkeen sijoitettavana on 8200 euroa.

Jos sijoitusten arvo nousee seuraavien 11 vuoden aikana 200 %, on OST:llä 30 000 euroa ja AOT:lla 26 400 euroa.

Osakesäästötilillä voittoa on siis 29 000 euroa, josta veroja tulee maksaa 8700 euroa eli käteen jää 21 300 euroa. Arvo-osuustilillä hankintameno-olettamaa käyttäen veronalaista pääomaa on 14 760 euroa (24 600 – 0,4*24 600). Tästä verojen osuus on 4428 euroa, eli käteen jää 20 172 euroa.

Osakesäästötilin käyttäminen on siis tällöin kannattavaa, sillä voittoa tulee 1128 euroa enemmän, kun rahat uudelleen sijoitetaan. Ennen osakesäästötilin valintaa kannattaa kuitenkin suorittaa osakesäästötilien vertailu, jotta valitset varmaasti parhaan vaihtoehdon sijotustarpeisiisi nähden-

AOT vai OST: sijoitustilien ominaisuudet

Hankintameno-olettaman suurimmat hyödyt siis saavutetaan, kun osaketta pidetään pitkään, yli 10 vuotta, voitot ovat suuria eikä rahoja ole tarkoitus uudelleen sijoittaa muihin osakkeisiin. Hankintameno-olettaman osalta kuitenkin kaikkien ehtojen tulee täyttyä, jotta arvo-osuustili on kannattavampi vaihtoehto.

Oheisessa arvo-osuustili vs osakesäästötili taulukossa olemme ilmaisseet selkeästi mikä on paras vaihtoehto kuhunkin tarkoitukseen, OST vai AOT. Näiden seikkojen lisäksi kannattaa tutustua myös kaupankäyntikuluihin ja valita sijoitustarpeiisiisi nähden halvin osakevälittäjä.

Ominaisuudet

Osakesäästötili (OST)

Arvo-osuustili (AOT)

Pitkä sijoitusikkuna (Yli 5 vuotta)

X

Voitot uudelleensijoitetaan

X

Suomalaiset osakkeet, joiden tuotto perustuu arvonnousuun

X


Kotimaiset osakkeet, joiden tuotot perustuvat lähinnä osinkoihin

X

Ulkomaalaiset osakkeet, joiden tuotot perustuvat lähinnä osinkoihin

X

Rahat käytetään muutaman vuoden aikana

X

Osakkeet ja muut sijoitustuotteet

X

Yhteenveto

Kannattaako siis valita AOT vai OST? Molemmilla sijoitustileillä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa, joten kannattaa miettiä omia sijoitustavoitteita ja valita sijoitustili omien päämäärien perusteella.

Osakesäästötilillä on joitain hyviä puolia, joita arvo-osuustilillä ei ole ja päinvastoin. Arvo-osuustilillä voit esimerkiksi sijoittaa useampiin osakkeisiin kuin osakesäästötilillä, mutta toisaalta osakesäästötilillä maksat veroja lähes poikkeuksetta vähemmän. 

AOT voi käydä edullisemmaksi passiiviselle osta ja pidä -sijoittajalle, kun taas OST sopii usein paremmin aktiivisille treidaajille.

Riippumatta siitä kumman tilin valitset muista, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Avaamalla molemmat tilit ja hajauttamalla sijoituksiasi voit kuitenkin vähentää riskejäsi merkittävästi.

Usein kysytyt kysymykset

Suomessa arvopapereihin voi sijoittaa sekä arvo-osuustilillä (AOT) että osakesäästötilillä (OST). Voit myös avata molemmat tilit ilman ylimääräisiä veroseuraamuksia.

Merkittävin ero OST ja AOT välillä liittyy verotukseen. Osakesäästötilillä voit säästää ja siirtää sijoitusvarallisuuttasi ilmaiseksi ja verottomasti. Arvo-osuustilillä joudut puolestaan maksamaan veroja kaikista sijoitusvoitoistasi, riippumatta siitä nostatko rahojasi ulos tililtäsi.

Osakesäästötilejä voi olla vain yksi, mutta voit halutessasi avata sekä arvo-osuustilin että osakesäästötilin.

Kyllä, voit avata osakesäästötilin Nordnettiin ja arvo-osuustilin eToroon. Lue lisää täällä.